Welke conflicten zijn niet verzekerd bij de rechtsbijstand verzekering?

De conflicten waarvoor we hulp bieden, staan steeds precies in deze voorwaarden. U vindt ze in deze algemene regels en bij het onderdeel waarvoor u verzekerd bent. Voor andere conflicten bieden we geen hulp.

Daarnaast krijgt u geen juridische hulp van ons in de volgende situaties. Wij vergoeden dan ook geen kosten.

A. U vraagt een ander om u te helpen bij uw conflict. Bijvoorbeeld een advocaat. En u heeft daarvoor geen toestemming gevraagd aan ons.

B. U meldt het conflict zo laat dat de kosten om uw conflict te behandelen daardoor hoger geworden zijn dan nodig was. Of dat daardoor de oplossing moeilijker is geworden dan nodig was.

C. Meldt u uw conflict later dan een maand nadat deze verzekering gestopt is? Dan heeft u helemaal geen recht meer op onze hulp.

D. U geeft ons verkeerde informatie.

E. U geeft ons niet alle hulp of informatie die wij nodig hebben van u om uw conflict te kunnen beoordelen of behandelen.

F. U behandelt de tegenpartij, ons of anderen die wij hebben ingeschakeld niet zoals het hoort. U gedraagt zich bijvoorbeeld bedreigend of beledigend. Of u doet iets wat in de samenleving als heel ongepast wordt beschouwd.

G. Uw conflict gaat om een bedrag van € 175 of minder. Daarbij tellen rente en kosten om het bedrag te incasseren niet mee. Let op: voor het onderdeel Verkeer geldt geen minimumbedrag.

H. Uw conflict heeft ermee te maken dat u een bedrijf of praktijk wilt beginnen.

I. Uw conflict gaat over een pleziervaartuig of een luchtvaartuig dat van u is.

J. Uw conflict heeft te maken met belastingrecht.

K. Uw conflict heeft ermee te maken dat u het niet eens bent met wetten of regels van de overheid. Wetten of regels die nu gelden of die in de toekomst gaan gelden.

L. Uw conflict heeft ermee te maken dat u een schuld niet kunt betalen. Bijvoorbeeld:

  • Iemand heeft uw faillissement aangevraagd.
  • U heeft surseance (uitstel) van betaling gekregen.

M. Uw conflict heeft te maken met een natuurramp of atoomkernreactie.

N. U heeft een conflict waarbij u eerst niet betrokken was, maar nu wel. Bijvoorbeeld doordat u een schuld of een vordering van iemand heeft overgenomen. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren bij een erfenis. Of doordat u borg heeft gestaan voor iemand anders. Een schuld is geld dat u nog aan iemand moet betalen, of iets anders waarop iemand nog recht heeft. Een vordering is geld dat iemand nog aan u moet betalen, of iets anders waarop u nog recht heeft.

O. Uw conflict heeft te maken met industriële of intellectuele eigendomsrechten. Bijvoorbeeld met auteursrecht of octrooirecht.

P. Uw conflict heeft te maken met iets wat u deed of juist niet deed. En u wist of kon weten dat u daardoor een conflict zou krijgen. En dat u daardoor juridische hulp nodig zou hebben.

Q. Uw conflict heeft te maken met deze Rechtsbijstandverzekering. Bijvoorbeeld met de premie. Of waarvoor we wel en niet hulp geven of betalen.

R. Uw conflict heeft te maken met terrorisme. In de voorwaarden vindt u de regels die bij terrorisme gelden. Die regels heten ‘Clausuleblad Terrorismedekking’.

S. Uw conflict heeft te maken met molest. In de voorwaarden leest u wat we daarmee bedoelen.

Terug naar overzicht