Wat is eigen risico?

Eigen risico is een vooraf gedefinieerd bedrag of percentage van de verzekerde som dat door de verzekeringnemer zelf wordt betaald. In geval van schade wordt door de verzekeraar dus het verzekerde bedrag minus het eigen risico uitgekeerd.

Eigen risico auto
Voor een auto zijn m.b.t. eigen risico de volgende regels van toepassing:
- Voor de WA-dekking is er geen eigen risico.
- Voor WA + beperkt casco en WA + uitgebreid casco bedraagt het eigen risico € 500.- per gebeurtenis.

Het eigen risico van € 500,- vervalt wanneer je je auto laat repareren bij een aangesloten schadeherstelbedrijf. Dit geldt niet voor ruitschade. Wanneer een ruit wordt vervangen geldt een eigen risico van € 65.-.

Eigen risico motor
Voor een motor zijn m.b.t. eigen risico de volgende regels van toepassing:
- Voor de WA-dekking is er geen eigen risico.
- Voor WA + beperkt casco en WA + uitgebreid casco bedraagt het eigen risico € 90.- per gebeurtenis.

Terug naar overzicht